Välkommen till Ceremonia

Kontakta oss gärna så snart som möjligt för att vinna tid för långväga transport.

Inom landet kan vi hämta den avlidne med kista för transport till ceremoni i Göteborg. Likaväl kan vi köra från Göteborg till annan ort i landet där lokal begravningsbyrå som har mer erfarenhet av orten tar över ansvaret för ceremonin. Transporter sker med etiskt lågenergikrävande bil.

Utomlands samarbetar vi med professionell speditör för att allt skall gå så snabbt och säkert som möjligt. Det är dock ett komplicerat ärende där såväl Svenska myndigheter som utländsk ambassad eller konsulat till stor del avgör tidsåtgången.

Vi ser alltid över vilka alternativ som lämpar sig bäst. Du avgör färdsätt grundat på kostnader såväl som tidsåtgång. Vi informerar om de möjligheter du har till eventuell ersättning från försäkringsbolag och i vissa fall till ersättning från annat håll.