Välkommen till Ceremonia

Omsorgsbrevet, ett dokument av omsorg till dina efterlevanden.

Att upprätta ett Omsorgsbrev är att i första hand visa omsorg om sina närmaste så de besparas att ta svåra beslut gällande exempelvis om du vill kremeras eller jordbegravas och var någonstans du vill gravsättas. Här kan du givetvis ha önskemål i minsta detalj eller låta dina närmaste utforma begravningen efter vissa val.

Omsorgsbrevet ordnar du med på samma bekväma sätt som övriga bokningar hos oss. Klicka vidare och fyll i så mycket du vill så kommer vi att ringa upp och vägleda dig i dina val. Vi skriver sedan ut ditt Omsorgsbrev i tre exemplar med medföljande svarskuvert och ytterligare information. Omsorgsbrevet är kostnadsfritt.

Du har då möjlighet att underteckna och returnera ett Omsorgsbrev till oss som vi sedan förvarar för dig. Ett Omsorgsbrev sparar du själv och ett ger du till dina närmaste så de vet vad som gäller den dag de så väl behöver din hjälp om hur du skulle vilja ha allting ordnat. Självklart berör ditt Omsorgsbrev viktiga delar såsom Testamente, Försäkringar, Organdonation och övrigt som är av vikt för dig att nedteckna där.