Välkommen till Ceremonia

Vi hjälper dig att välja en betydelsefull minnessten

Fallen maple leaf on tombstone in autumn cemetery, copy space

För många är en gravsten ett betydelsefullt minne, och det finns flera aspekter att tänka igenom innan man gör sitt val. Vill man inte ha en gravsten så går det givetvis bra också.

Detta bör man tänka på:

  • Olika begravningsplatser har olika regler för vilka stenar de tillåter. Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller denna information.

  • Det är även Kyrkogårdsförvaltningen som ger tillstånd för att sätta upp en sten.

  • Olika stenar, om man nu väljer sten, har olika kvalité och underhållsbehov. En polerad sten är tex enklare att hålla ren än en skrovlig. Text och gravyr är också föremål för underhåll. Vi har den information ni kan behöva.

  • Vanligtvis väljer anhöriga att skriva den avlidnes namn och levnadstid på gravstenen. Men många lägger också till en hälsning, eller kortare vers som knyter an till den avlidne.

  • Kvaliteten på en sten kan variera. Två stenar gjorda av ”samma” stensort från olika världsdelar eller land, kan vara mycket olika, och detta skall reflekteras i priset.