Välkommen till Ceremonia

LITEN ORDLISTA

behandling av kroppen för att bättre bevaras.
då man lägger den avlidne i kistan med svepdräkt eller egna kläder.
transport av kista till.
lokal för förvaring av kistan inför ceremonin eller vidare transport.
person som leder ceremonin.
behandling som döljer hudförändringar inför.
ett sista farväl med öppen kista.